Туризам

ПОСЕТИ

Јасен во секое време Ви нуди организирани посети на еднодневни, викенд понуди и Team building од март до октомври и за истите можете да добиете информации и резервации на тел: 3115016 или е-mail: tourisam@jasen.com.mk

ОБЈЕКТИ

"Јасен" - Скопје располага со приближно 60 легла и два апартамани, распределени во 7 објекти. Има неколку помали сали со места за состаноци (распределени во тие објекти) за приближно 100 луѓе.

ЛОВЕН ТУРИЗАМ

Ловиштето во светот е познато по дивата коза, а во Европа по дивата свиња. Ловниот туризам, на "Јасен" се рангира меѓу првите три во светот според пакет услугите што ги нуди оваа атрактивна дестинација.

РИБОЛОВЕН ТУРИЗАМ

ЈПУЗПП “ЈАСЕН“- Скопје од 15.02.2018 започна со продажба на еднодневни, седумдневни, петнаесетдневни и годишни риболовни дозволи за рекреативен риболов на акумулацијата Козјак.