Општи податоци
Трајна заштита
Туризам
Рекреација
Вредности
регистрација
Вашето корисничко име и лозинка за најава на ЛОГИН еmail листата
корисничко
име
лозинка


Tуристички документи

Евидентирани археолошки локалитети во и околу ПНП Јасен

Бр

Локалитет

Село

Период

Бр

Локалитет

Село

Период

1

Градиште

Барово

Неодредено/доцна антика, тврдина

36

Паскароец

Матка

Раноримски период, наслеба, некропола

2

Св. Атанасија

Барово

Римски период, некропола

37

Грапорит – Гумниште

Матка

Раноримски период, населба

3

Ридот

Белица

Хеленско римска заедница со некропола, ранохристијанска црква

38

Св. Спас

Матка

Римски доцен период, градиште – викус

4

Варница

Белица

Римска некропола

39

Марков Град

Матка

Доцна антика, тврдина, замок, помала град

5

Кале (Столоватец)

Белица

Доцен рисмки период, градиште

40

Џелеец

Матка

Доцна антика, некропола

6

Кале – (Миткороен)

Белица

Доцен рисмки период, градиште

41

Маркова Нога

Матка

Доцна антика, населба

7

Кале – (Глибовец)

Белица

Доцна антика, кастела

42

Рамниште

Матка

Доцна антика, населба

8

Аништа

Белица

Среден век, некропола

43

Св. Петка

Матка

Доцна антика, некропола

9

Влак (покрај манастирот)

Белица

Среден век, некропола

44

Голема пештера

Матка

Доцна антика, тврдина

10

Селиште

Близанско

Среден век, заедница

45

Горна Ковачица

Матка

Доцна антика, каптаана

11

Црква

Близанско

Среден век

46

Куќишта

Матка

Доцна антика, заедница

12

Најдови ниви

Близанско

Среден век (отомански период)

47

Круша

Матка

Доцна антика, единствен објект

13

На тумба

Близанско

5-6 век, некропола

48

Мачин дол

Матка

Доцна антика, објект

14

Биба

Брезница

Среден век

49

Момково

Матка

Среден век, село

15

Чука

Брезница

Среден век, заедница

50

Селски нир

Матка

Среден век

16

Церје

Говрлево

Неолит, заедница

51

Пив

Матка

Среден век, село

17

Св. Никола

Говрлево

Римски период, фрагменти

52

Капиновец

Матка

Среден век, село

18

Гумно

Говрлево

Римски период, некропола

53

Солиште

Матка

Среден век,некропола

19

Градиште

Говрлево

Римски период, заедница, фрагменти од пловила

54

Ивање

Матка

Среден век, село

20

Манастириште

Говрлево

Среден век, заедница, некропола

55

Лозно

Матка

Среден век, село

21

Св. Илија

Говрлево

Среден век, црква

56

Фоја

Нова Брезница

Доцен Среден век, некропола

22

Црква

Гургурница

Доцен среден век

57

Козарево

Света Петка

Среден век, село

23

Голема Пеш

Здуње

Палеолитска пештера

58

Рамниште

Света Петка

Доцен Среден век, населба, некропола

24

Оча

Здуње

6 век, некропола

59

Брдо (Кодра Налјт)

Седларево

Доцен рисмки период, римска тврдина

25

Св. Недела

Здуње

/

60

Бршка

Тажево

Римска заедница и некропола

26

Бокјевци

Здуње

14-16 век, некропола

61

Градиште

Тажево

Среден век градиште

27

Градец - Подградец

Здуње

Среден век, градиште / ран византиски период 5/6 век

62

Селиште

Тажево

Среден век, населба, црква

28

Градиште

Здуње

Среден век, заедница

63

Чука

Требовлје

Среден век градиште

29.

Цкрвиште

Здуње

Среден век

64

Манастириште

Требовлје

Среден век

30.

Подиште

Јаболци

Римски период, бронзена женска глава

65

Кале

Црни врв

Доцна антика, замок

31.

Римски гробишта

Јаболци

Доцен рисмки период, 4-5 век, некропола

66

Св. Никола (Атанасиј)

Шишево

Храм од раниот римски период, базилика, ранохристијанска

32.

Глобочица

Луковица

Среден век

67

Св. Никола во Нир

Шишево

Доцна антика, опидиум

33.

Катуништа

Матка

Римски период, заедница

34.

Кукишта

Матка

Доцна антика, заедница

35.

Манастир Св. Богородица

Матка

Римски период,2-3 век

1.

Црква Св. Атанасиј

Барово

/

/

2.

Црква Св. Пантелејмон

Белица

19 век

Евидентирана

3.

Црква Св. Никола

Белица

16 век

Евидентирана

4.

Црква Св. Тројца

Белица

/

Регистрирана

5.

Црква Св. Ѓорѓи

Близанско

17 век

Евидентирана

6.

Црква Св. Богородица

Брезница

17 век

Регистрирана

7.

Црква Св. Никола

Брезница

1873

Евидентирана

8.

Црква Св. Никола

Говрлево

/

/

9.

Црква Св. Илија

Говрлево

Среден век, 20 век

/

10.

Црква Св. Тројца

Говрлево

/

/

11.

Црква Св. Кузман и Дамјан

Говрлево

1936

/

12.

Црква Св. Петар и Павле

Говрлево

/

/

13.

Црква Св. Марина

Говрлево

/

/

14.

Црква Св. Трифун

Говрлево

./

Евидентирана

15.

Црква Св. Петар и Павле

Здуње

/пост византиски период

Регистрирана

16.

Црква Св. Воведение Богородичино

Здуње

16 век

Регистрирана

17.

Црква Св. Недела

Здуње

/

Евидентирана

18.

Црква Св. Мина

Јаболциi

1938

/

19.

Манастир Св. Андреа

Матка

1389

Регистрирана

20.

Црква, манастир, Св. Богородица

Матка

14/15 век

Регистрирана

21.

Манастир Св. Никола во Нир

Матка

12-13 век

/

22.

Црква Св. Недела

Матка

1350-1360

/

23.

Црква Св. НИкола

Нова Брезница

/

/

24.

Црква Св. Талатеј

Нова Брезница

/

/

25.

Црква Св. Илија

Тажево

17 век

Евидентирана

26.

Црква Св. Јован Крстител

Тажево

/

Евидентирана

27.

Црква Св. Спас / Вознесение христово

Тревовле

20 век ( 1920)

Евидентирана

28.

Црква Св. Никола

Шишево

12-14 век

Регистрирана

29.

Црква Св. Атанасие

Шишево

14 (16) век

РегистриранаПроспект ЈАСЕН

Проспект бајкинг во ЈАСЕН

Проспект бајкинг стази во ЈАСЕН

Проспект на пепрутки во ЈАСЕН

Закон за заштита на природата

Ретки растенија
вести
риболовни дозволи
 
На 26 август Холивудска продуцентска компанија, Infinity pictures and HMB (Hollywood Media Bridge) ќе снима краток промотивен филм за ЈАСЕН
 
Прва кланица за дивеч
 
„Часот на планетата Земја“ ЈАСЕН
 
Лице за комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост
 
Меморандум за соработка помеѓу ловните федерации од регионот
 
Тимот на ЈАСЕН гостин на 115 години лов и риболов во Бугарија
 
ЈП ЈАСЕН е дел од мрежата на заштитени подрачја "Паркови Динариди".
 
Јасен можете да го посетите само организирано, бидејќи неговата огромна површина не Ви дава можност да безбедно се движите без придружник.
 
ПОРАКА ОД СКОПЈЕ
 
The Republic of Macedonia became State Member of the CIC
 
Macedonia’s unusual nature getaway
 
Welcome to the Western Balkans—Land of Discovery. Turbulent histories, fascinating cultures and spectacular, unspoiled landscapes merge together in one of the most exciting and diverse regions in Europe.
 
March 20, 2011
 
Петок, 11 јануари во ЈАСЕН, ловечка куќа - КАТЛАНОВО, ќе се одржи прослава и доделување на Благодарници за директните учесници при гаснењето на пожарите во ЈАСЕН, 2012 год.
 
4 октомври - Светски ден за заштита на животните
 
ЈАСЕН на NATIONAL GEOGRAPHIC
 
На 15ти февруари 2012 година, Македонското еколошко друштво и ЈПУЗПП Јасен, официјално го потпишаа зедничкиот Меморандум за соработка. Целта на оваа иницијатива, беше продлабочување на меѓусебната соработка и спроведување идни заеднички активности кои се
 
ЈПУЗПП ЈАСЕН, не може ниту да дозволи, нуту да Ви забрани користење патен правец - K 1 - P - 104 врска со P – 104, правецот кој ги поврзува градот Скопје со Македонски Брод, бидејќи е ненадлежен
 
Споменик крај локалниот пат, посветен на шпански војник од редовите на КФОР кој на тоа место го загуби животот во сообраќајна несреќа на 30 април 2002. По тој повод вработените во ЈАСЕН секоја година на овој ден се собираат да му одадат почит.
 
Светот дознава за Јасен
 
Репортаза за ЈАСЕН на BBC Travel
 
ЈАСЕН и оваа година е покровител на Илинденскиот кајак-слалом (ИКАС), кој викендов на патеката на реката Треска, на Матка, ќе се одржи по 44. пат, ќе настапат 80 кајакари од седум земји, Словенија, Русија, Хрватска, Србија, БиХ, Казахстан и Македонија.
 
Доајенот и ненадминатиот мајстор на фотографијата во Македонија, Благој Дрнков почина вчера на 98 годишна возраст во родниот град Скопје. Многу негови фотографии од ЈАСЕН ги красат нашите канцеларии.
 
Весна Змијанац, СОКОЛЕ, спот снимен и во делот на РУДИНЕ, ЈАСЕН
 
Новогодишна фотосесија на ВЕСТ со Маја Сашек на Рудине
 
Фотографии од експедицијата СЛОВАЧКА ЈАМА ЈАСЕН август 2011
 
The Republic of Macedonia became State Member of the CIC
 
Резерватот Јасен е предложен за регионален центар за Централна и Југоисточна Европа за заштита на див свет.