Новости

Воведување на привремена забрана за движење

Известување за воведување на делумна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје.

Прочитај повеќе

Заштитено природно наследство

Заштитено природно наследство според Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија.

Прочитај повеќе

Воведување на забрана

Решение за воведување на делумна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје.

Прочитај повеќе

Категории

Архива на вести