Нашите проекти

Студија за валоризација на повеќенаменското подрачје „Јасен“

(Ref. RFP 31/2010 (re-announcement of RFP 24/2010))изведени активности од страна на експертскиот тим на Истражувачкото друштво „Урсус спелеос“-Скопје Проект: Подготовка на студија за валоризација на природните вредности на повеќенаменското подрачје „Јасен“ , во рамките на Проектот: „Јакнење на еколошката, институционалната и финансиската одржливост за заштитените подрачја во Македонија“ на Министерството за животна средина и просторно планирање, кој е финансиран од Глобалниот еколошки фонд, а спроведуван од страна на UNDP. Активностите се започнати од септември 2010 и ќе траат до средината на декември 2010.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce cursus leo orci, id pharetra odio varius ac. Integer accumsan posuere erat ac porttitor. Vestibulum porttitor est mi, sed pharetra nisi dapibus sed. Maecenas iaculis leo sit amet tempor maximus. Nullam et viverra urna, sit amet eleifend nunc. Curabitur porta quam sit amet est semper.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce cursus leo orci, id pharetra odio varius ac. Integer accumsan posuere erat ac porttitor. Vestibulum porttitor est mi, sed pharetra nisi dapibus sed. Maecenas iaculis leo sit amet tempor maximus. Nullam et viverra urna, sit amet eleifend nunc. Curabitur porta quam sit amet est semper.