Актуелно

Воведување на целосна забрана за движење во шуми


Известување за воведување на целосна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје

.