Воведување на целосна забрана за движење во шуми

Воведување на целосна забрана за движење

Прочитај повеќе

Воведување на привремена забрана за движење

Известување за воведување на делумна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје.

Прочитај повеќе

Воведување на забрана

Решение за воведување на делумна забрана за движење во шумите со кои управува ЈПУЗПП Јасен - Скопје.

Прочитај повеќе

Категории

Архива на вести